ناخن

بازدید: 400
لکه سفید:کمبود رویلکه سیاه:شاید سرطان ناخن کامل سفید:نارسایی کلیه و کبدناخن آبی:سرما و مشکل تنفسیناخن زرد:عفونت قارچی و دیابت ناخن رنگ...

رنگ ناخن و بیماریهای مربوط به آن

ادمینادمین
یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 - 17:56