فیلتر


الکتروکاردیوگراف (نوار قلب) تک کاناله FUKUDA M. E